Aktuell status
Ej anmäld
Pris
2 990,00 kr

Arbetsmiljösamordnare grundkurs BAS-P/BAS-U

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. Kursen motsvarar en tredagarsutbildning som uppfyller även marknadens krav för BAS-P och BAS-U utbildning. Efter avslutad kurs får du god kännedom om gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljöområde. Du kommer praktiskt kunna utföra och lägga upp arbetet som byggarbetsmiljösamordnare samt kunna göra riskanalyser och upprätta en arbetsmiljöplan för att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö i ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Kursen innefattar 9 avsnitt som innehåller, föreläsningar, kursmaterial och övningsuppgifter. Därefter finns det möjlighet att gå fortsättningskursen som innehåller ett digitalt prov, om du klarar provet kommer du erhållas ett certifikat för BAS-P och BAS-U.

Kursavsnitt:

Avsnitt 1: Inledning

Avsnitt 2: Arbetsmiljölagen med föreskrifter

Avsnitt 3 – Rättsfall sanktionsavgifter

Avsnitt 4 – Systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö

Avsnitt 5 – Bygg- och anläggningsarbete. Inledning, byggherren

Avsnitt 6 – Bygg-och anläggningsarbete, (del 2) BAS

Avsnitt 7 – Bygg-och anläggningsarbete Arbetsmiljöplan

Avsnitt 8 – AMP-Mall

Avsnitt 9 – Anvisningar/riktlinjer för byggarbetsplatsen