SAMACADEMY

Utbildningar för framtiden

Utbildningar för framtiden

En utbildningsplattform med kompetenshöjande branschspecifika webbutbildningar

NY KURS PÅ SAMACADEMY

Bas-P & Bas-U

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Är du en driven person?

Samarbeta med oss

Är du intresserad av att själv undervisa eller söker ni efter utbildare? Läs mer nedan!