Arbetsmiljösamordnare, grundkurs BAS-P/BAS-U

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. Del 1 (grundkurs) och del 2 (fortsättningskurs) motsvarar tillsammans en tredagarsutbildning som uppfyller marknadens krav för BAS-P och BAS-U utbildning.

Grundkurs BAS-P och BAS-U ger dig övergripande kunskap om arbetsmiljölagstiftning, sanktionsavgifter, systematiskt arbetsmiljöarbete samt om ansvarsförhållanden i ett bygg- eller anläggningsprojekt – om byggherre, projektör, entreprenör samt fördjupad kunskap om BAS-P och BAS-U. Avsnitt 1 till 9. Kursintyg utfärdas.

Kursen innefattar 9 avsnitt som innehåller, föreläsningar, kursmaterial och övningsuppgifter. När man läst kursen kan man välja att läsa fortsättningskursen där ett digitalt prov görs i slutet av kursen, om du klarar provet kommer du erhållas ett certifikat för BAS-P och BAS-U.

Kursavsnitt:

  • Avsnitt 1: Inledning
  • Avsnitt 2: Arbetsmiljölagen med föreskrifter
  • Avsnitt 3 – Rättsfall sanktionsavgifter
  • Avsnitt 4 – Systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Avsnitt 5 – Bygg- och anläggningsarbete. Inledning, byggherren
  • Avsnitt 6 – Bygg-och anläggningsarbete, (del 2) BAS
  • Avsnitt 7 – Bygg-och anläggningsarbete Arbetsmiljöplan
  • Avsnitt 8 – AMP-Mall
  • Avsnitt 9 – Bygg- och anläggningsarbete, anvisningar

Giltighetstid

Vi vill uppmärksamma dig om att kursen är tillgänglig i 90 dagar från den dagen du har slutfört köpet.

2990 kr inkl. moms