BYGGENTREPENAD

BAS P & BAS U

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt.

JURIDIK

ENTREPRENADS
-JURIDIK

KOMMER SNART

BYGGENTREPENAD

FUKTSÄKERHETS
-ANSVARIG

KOMMER SNART

BYGGENTREPENAD

KONTROLLANSVARIG (KA)

KOMMER SNART