Lär känna oss närmare

Vi utbildar för framtiden

SamAcademy har ett helhetstänkande utbildningsutbud. Vi har fram till idag utbildat fler än 30 000 yrkesverksamma personer. SamAcademy samarbetar med universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Våra kursledare har praktisk erfarenhet från näringslivet, erfarenhet av undervisning och att bedriva forskning och utveckling.
Vi tar fram och utvecklar utbildningar utifrån näringslivets behov. Vi hjälper även företag med kompetensutveckling genom att skräddarsy utbildningar utifrån företagsspecifika önskemål. SamAcademy satsar idag även på att utveckla kompetenshöjande webbaserade utbildningar för yrkesverksamma.

Företagsutbildningar

Samacademy erbjuder kvalificerade utbildningar och har ett heltäckande kursutbud inom diverse yrkesområden. Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar där vi skräddarsyr innehållet efter företagsspecifika behov.

Universitet & yrkeshögskola

Samacademy tillhandahåller lärare med hög pedagogik och lång undervisningserfarenhet till högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Vi utbildar, examinerar och utvecklar kurser inom diverse ämnesområden.

Webbutbildningar

SamAcademy satsar idag på att utveckla kompetenshöjande webbaserade utbildningar för yrkesverksamma. Utbildningarna är högkvalitativa och innehåller förinspelade föreläsningar med tillhörande övningsuppgifter och avslutas med ett examinerade prov. Efter genomförd och godkänd kurs erhålls ett certifikat/diplom.

0
Genomgörda utbildningar
0
Utbildade