Aktuell status
Ej anmäld
Pris
3 990,00 kr

Fortsättningskurs med prov: BAS-P/BAS-U

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. Kursen motsvarar en tredagarsutbildning som uppfyller även marknadens krav för BAS-P och BAS-U utbildning. Efter avslutad kurs får du god kännedom om gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljöområde. Du kommer praktiskt kunna utföra och lägga upp arbetet som byggarbetsmiljösamordnare samt kunna göra riskanalyser och upprätta en arbetsmiljöplan för att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö i ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Fortsättningskursen innefattar 7 avsnitt som innehåller, föreläsningar, kursmaterial och övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett digitalt prov, om du klarar provet kommer du erhållas ett certifikat för BAS-P och BAS-U.

Kursavsnitt:

Avsnitt 10 – Arbetsplatsens utformning

Avsnitt 11 – Tekniska föreskrifter (del 1), ställningar, stegar och arbetsbockar

Avsnitt 12 – Tekniska föreskrifter (del 2), lyftanordningar, maskiner, arbetsutrustning

Avsnitt 13 – Sjukdomar och olycksfall

Avsnitt 14 – Risker (del 1), buller och vibrationer

Avsnitt 15 – Risker, Kemiska arbetsmiljörisker, hygieniska gränsvärden

Avsnitt 16 – Risker, kvarts och asbest

Avsnitt 17 – Belastningsergonomi

Slutprov