Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. Kursen motsvarar en tredagarsutbildning som uppfyller även marknadens krav för BAS-P och BAS-U utbildning. Efter avslutad kurs får du god kännedom om gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljöområde. Du kommer praktiskt kunna utföra och lägga upp arbetet som byggarbetsmiljösamordnare samt kunna göra riskanalyser och upprätta en arbetsmiljöplan för att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö i ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Kursen innefattar 17 avsnitt som innehåller, föreläsningar, kursmaterial och övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett digitalt prov, om du klarar provet kommer du erhållas ett certifikat för BAS-P och BAS-U.

Kursavsnitt:

 • Avsnitt 1: Inledning
 • Avsnitt 2: Arbetsmiljölagen med föreskrifter
 • Avsnitt 3 – Rättsfall sanktionsavgifter
 • Avsnitt 4 – Systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Avsnitt 5 – Bygg- och anläggningsarbete. Inledning, byggherren
 • Avsnitt 6 – Bygg-och anläggningsarbete, (del 2) BAS
 • Avsnitt 7 – Bygg-och anläggningsarbete Arbetsmiljöplan
 • Avsnitt 8 – AMP-Mall
 • Avsnitt 9 – Bygg- och anläggningsarbete, anvisningar
 • Avsnitt 10 – Arbetsplatsens utformning
 • Avsnitt 11 – Tekniska föreskrifter (del 1), ställningar, stegar och arbetsbockar
 • Avsnitt 12 – Tekniska föreskrifter (del 2), lyftanordningar, maskiner, arbetsutrustning
 • Avsnitt 13 – Sjukdomar och olycksfall
 • Avsnitt 14 – Risker (del 1), buller och vibrationer
 • Avsnitt 15 – Risker, Kemiska arbetsmiljörisker, hygieniska gränsvärden
 • Avsnitt 16 – Risker, kvarts och asbest
 • Avsnitt 17 – Belastningsergonomi
 • Slutprov

Grundkurs

BAS-P/BAS-U

Grundkurs – BAS-P och BAS-U ger dig övergripande kunskap om arbetsmiljölagstiftning, sanktionsavgifter, systematiskt arbetsmiljöarbete samt om ansvarsförhållanden i ett bygg- eller anläggningsprojekt – byggherre, projektör, entreprenör samt fördjupad kunskap om BAS-P och BAS-U. Avsnitt 1 till 9. Kursintyg utfärdas.

Fortsättningskurs 

BAS-P/BAS-U

Fortsättningskurs – BAS-P och BAS-U ger dig en bred kunskap om de arbetsmiljöföreskrifter som berör ett bygg- eller anläggningsprojekt. Dessa föreskrifter måste BAS-P/-U känna till för att kunna agera i sina roller. Avsnitt 10 till 17. Slutprov och certifikat (om grundkurs tidigare genomförts).

Helkurs BAS-P/BAS-U med certifikat

Helkurs – BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Avsnitt 1 till 17 med slutprov och certifikat.