BAS-P och BAS-U

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. Kursen motsvarar en tredagarsutbildning som uppfyller även marknadens krav för BAS-P och BAS-U utbildning. Efter avslutad kurs får du god kännedom om gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Du kommer praktiskt kunna utföra och lägga upp arbetet som byggarbetsmiljösamordnare samt kunna göra riskanalyser och upprätta en arbetsmiljöplan för att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö i ett bygg- eller anläggningsprojekt.
Kursen innefattar 17 avsnitt som innehåller, föreläsningar, kursmaterial och övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett prov, om du klarar provet kommer du erhållas ett certifikat för BAS-P och BAS-U.

Kursavsnitt:

 • Avsnitt 1: Inledning
 • Avsnitt 2: Arbetsmiljölagen med föreskrifter
 • Avsnitt 3 – Rättsfall sanktionsavgifter
 • Avsnitt 4 – Systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Avsnitt 5 – Bygg- och anläggningsarbete. Inledning, byggherren
 • Avsnitt 6 – Bygg-och anläggningsarbete, (del 2) BAS
 • Avsnitt 7 – Bygg-och anläggningsarbete Arbetsmiljöplan
 • Avsnitt 8 – AMP-Mall
 • Avsnitt 9 – Bygg- och anläggningsarbete, anvisningar
 • Avsnitt 10 – Arbetsplatsens utformning
 • Avsnitt 11 – Tekniska föreskrifter (del 1), ställningar, stegar och arbetsbockar
 • Avsnitt 12 – Tekniska föreskrifter (del 2), lyftanordningar, maskiner, arbetsutrustning
 • Avsnitt 13 – Sjukdomar och olycksfall
 • Avsnitt 14 – Risker (del 1), buller och vibrationer
 • Avsnitt 15 – Risker, Kemiska arbetsmiljörisker, hygieniska gränsvärden
 • Avsnitt 16 – Risker, kvarts och asbest
 • Avsnitt 17 – Belastningsergonomi
 • Slutprov
info-04

Boka

17-20 Oktober

Distans

Du kan gå kursen digitalt på din egen takt

läs och gå kursen här

Översikt

 • 14 950 kr ex moms
 • Dag 1: 08:45 till 16:45
  Dag 2: 08:45 till 16:45
  Dag 3: 08:45 till 16:45
  Dag 4: Prov

 • Samacademy
  Borgarfjordsgatan 18
  164 40, Kista

Företagsintern kurs?

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Fyll i formuläret här så hör av oss