Kursen fokuserar på att undervisa inom ämnet konstruktion på ett praktiskt sätt.
Typiskt för denna typ av kurs är att innehållet blir väldigt teoretisk och svår att tillämpa men p.g.a. utbildaren breda erfarenhet inom undervisning och relevant yrkeserfarenhet
så kan utbildaren balansera kursens innehåll med teori och praktik.

Kursens Innehåll

  • -Grundläggande branschanpassad fysik
  • -Byggmekanik, statik
  • -Eurocode, Eks
  • -Materiallära
  • -Hållfasthetslära
  • -Stabilitet och brott
  • -Dimensionering
  • -Byggteknik

450 kr inkl. moms