Kursen fokuserar på att undervisa inom ämnet matematik på ett praktiskt och branschanpassad sätt.

Kursens Innehåll 

 • Tal och räkneoperationer  
 • Decimaltal  
 • Potenser  
 • Grundpotensfrom  
 • Räkneordning  
 • Algebra  
 • Förenkling av uttryck  
 • Ekvationer  
 • Lösning av ekvationer i bråkform  
 • Förenkling av flergradsekvationer  
 • Area
 • Tvärsnittsarea 
 • Enheter och omvandlingar  
 • Vinklar  
 • Pythagoras satsen  
 • Koordinatsystem  
 • Trigonometri  

1000 kr inkl. moms