Fuktsäkerhetsansvarig

Kursen Fuktsäkerhetsansvarig ger deltagarna kunskaper om hur man identifierar och hanterar fuktproblem i byggnader. Kursen riktar sig främst till personer som arbetar med fastighetsförvaltning, byggprojekt och entreprenadverksamhet, men kan vara relevant för alla som arbetar med fastigheter och dess underhåll.
Under kursen kommer deltagarna att lära sig om fuktskadans olika källor, samt hur man kan förebygga och hantera fuktproblem i olika byggnadstyper. Kursen kommer också att gå igenom relevant lagstiftning och krav för att säkerställa en god fuktsäkerhet.

Kursinnehåll:

 • Fuktens påverkan på byggnadsmaterial
 • Fuktskadans olika källor
 • Identifiering av fuktproblem
 • Förebyggande åtgärder för att undvika fuktproblem
 • Åtgärder vid upptäckt av fuktproblem
 • Lagstiftning och krav kring fuktsäkerhet

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna ha goda kunskaper om hur man identifierar och hanterar fuktproblem i byggnader, samt hur man arbetar för att förebygga sådana problem. Deltagarna kommer också att ha en ökad förståelse för lagstiftning och krav kring fuktsäkerhet och dess betydelse för fastighetsförvaltning och byggprojekt.

Boka

24-25 Augusti

Översikt

 • 9 900 kr ex moms

 • Dag 1: 08:45 till 16:45
  Dag 2: 08:45 till 16:45

 • Samacademy
  Borgarfjordsgatan 18
  164 40, Kista

Företagsintern kurs?

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Fyll i formuläret här så hör av oss