Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

Kursen Certifierad kontrollansvarig enligt PBL är utformad för att ge deltagarna en omfattande förståelse av rollen som en kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL). Kursen är utformad för att förbereda deltagarna på att ta ansvar för att säkerställa att bygg- och anläggningsprojekt uppfyller de juridiska kraven i PBL och andra tillämpliga lagar och författningar.
Under kursen kommer deltagarna att lära sig om de rättsliga och administrativa ramarna som omger rollen som kontrollansvarig enligt PBL. Deltagarna kommer också att få en djupare förståelse av de tekniska och praktiska kraven som ställs på kontrollansvariga i olika typer av bygg- och anläggningsprojekt.

Kursen kommer att behandla ämnen som:

 • PBL och andra relevanta lagar och författningar
 • Kontrollansvariges roll och ansvar
 • Kvalitets- och säkerhetsaspekter av bygg- och anläggningsprojekt
 • Byggprocessen och projektledning
 • Riskhantering och krisberedskap
 • Kommunikation och samarbete med andra parter i projektet, såsom byggherrar, entreprenörer och myndigheter.

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna ha en fördjupad förståelse av rollen som kontrollansvarig enligt PBL och kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Deltagarna kommer att ha lärt sig att hantera tekniska och praktiska aspekter av bygg- och anläggningsprojekt på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Kursen ger även deltagarna möjlighet att ta del av aktuella riktlinjer och standarder för byggbranschen, vilket kan vara till hjälp vid framtida uppdrag som kontrollansvarig.

Boka

Översikt

 • 12 900 kr ex moms

 • Dag 1: 08:45 till 16:45
  Dag 2: 08:45 till 16:45
  Dag 3: 08:45 till 16:45

 • Samacademy
  Borgarfjordsgatan 18
  164 40, Kista

Företagsintern kurs?

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?